PHRALIPE – Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra

EFOP-1.3.4-16-2017-00040.

Akadálymentes Nyomtatás

Tréningek

Képzés megnevezése Engedélyszáma Óraszám Alkalom
Asszertív kommunikáció E-001633/2017/D-030 30 óra 1

 

Megvalósítás helyszíne: Gyomaendrőd
Gyomaendrődön 4.4 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (13 680 fő a teljes lakosság, ebből 613 fő cigány (romani, beás), ez 4.4 %) .

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei
 • A negatív megnyilvánulások felismerése
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai

 

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám Alkalom
 Asszertív kommunikáció  E-001633/2017/D-030  30 óra 2.

 

Megvalósítás helyszíne: Szarvas
Szarvason 3.0 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (16 000) fő a teljes lakosság, ebből 489 fő cigány.

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei
 • A negatív megnyilvánulások felismerése
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai

 

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám Alkalom
 Empátiafejlesztés  E-001633/2017/D-040  30 óra 3

 

Megvalósítás helyszíne: Gyomaendrőd
Gyomaendrődön 4.4 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (13 680 fő a teljes lakosság, ebből 613 fő cigány (romani, beás), ez 4.4 %) .

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A csoportos foglalkozás lehetőséget biztosít a résztvevők számára a nonverbális kommunikáció fejlesztésére, olyan tulajdonságok hatékonyabbá tételére, mint a mimika, a gesztusok és a testtartás. A készségfejlesztésre szituációs feladatok keretében kerül sor, ahol a résztvevőknek a nonverbális eszköztárukat kell használniuk annak érdekében, hogy megoldják a rájuk bízott feladatokat. A foglalkozás arra is törekszik, hogy a jelenlévők meg tudják teremteni az összhangot a verbális és a nonverbális kommunikációjuk között. A foglalkozás hatására a résztvevők kommunikációja fejlődni fog, hatékonyabban tudnak majd kommunikálni. A szóbeli megnyilvánulásaikkal összhangban lesz a testbeszédük is, hitelesebbé válik a mondanivalójuk, képesek lesznek a nonverbális kommunikáció elemeinek a felismerésére, megértésére.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Konfliktuskezelési gyakorlatok
Megismertetni a képzésben résztvevőket a konfliktusforrásokkal, a konfliktuskezelési készség alapvető elemeivel, a viselkedést meghatározó tényezőkkel, a különböző viselkedéstípusokkal. Ezekre az alapismeretekre épülve a konfliktusmegelőző és konfliktuskezelési technikák elsajátítása. E készségek fejlesztésének a közös alapja a mások érdekeit tiszteletben tartó önérvényesítő magatartás.

 

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám Alkalom
 Asszertív kommunikáció  E-001633/2017/D-030  30 óra 4

 

Megvalósítás helyszíne: Szarvas
Szarvason 3.0 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (16 000) fő a teljes lakosság, ebből 489 fő cigány.

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.


Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei
 • A negatív megnyilvánulások felismerése
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai

 

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám  Alkalom
 Asszertív kommunikáció  E-001633/2017/D-030  30 óra  5

 

Megvalósítás helyszíne: Szarvas
Szarvason 3.0 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (16 000) fő a teljes lakosság, ebből 489 fő cigány.

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei
 • A negatív megnyilvánulások felismerése
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai

  

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám Alkalom
 Asszertív kommunikáció  E-001633/2017/D-030  30 óra  6

 

Megvalósítás helyszíne: Gyomaendrőd
Gyomaendrődön 4.4 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (13 680 fő a teljes lakosság, ebből 613 fő cigány (romani, beás), ez 4.4 %) .

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei
 • A negatív megnyilvánulások felismerése
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai

 

Tréning 2018.11.30.

2018.11.30.

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám  
 Asszertív kommunikáció  E-001633/2017/D-030  30 óra  

 

Megvalósítás helyszíne: Gyomaendrőd
Gyomaendrődön 4.4 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (13 680 fő a teljes lakosság, ebből 613 fő cigány (romani, beás), ez 4.4 %) .

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei,
 • A negatív megnyilvánulások felismerése,
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák,
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai,

 

Tréning 2018.11.23.

2018.11.23.

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám  
 Asszertív kommunikáció  E-001633/2017/D-030  30 óra  

 

Megvalósítás helyszíne: Szarvas
Szarvason 3.0 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (16 000) fő a teljes lakosság, ebből 489 fő cigány.

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei,
 • A negatív megnyilvánulások felismerése,
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák,
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai,

 

Tréning 2018.11.16.

2018.11.16.

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám  
 Asszertív kommunikáció  E-001633/2017/D-030  30 óra  

 

Megvalósítás helyszíne: Szarvas
Szarvason 3.0 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (16 000) fő a teljes lakosság, ebből 489 fő cigány.

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A képzés során a résztvevők szemléletének és készségeinek fejlesztése a megfelelő önbizalom elérésén át, az asszertív szemlélet és viselkedési eszközök megismerése és alkalmazása érdekében. Az asszertív, azaz önérvényesítő személyiség nem tartózkodik kényes ügyektől, képes magasabb pozícióban lévő emberekkel is tárgyalni és a céljait nehézségek árán is véghezvinni, anélkük, hogy bárkit megbántana a kommunikócája által. Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik megértsék és el is fogadják, miközben képes a többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik ember véleményének figyelembevételével az érdekegyeztetésre és kompromisszumra.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Kapcsolaterősítő technika agresszív kommunikáció esetén

 • Rámenőség, arrogancia, gorombaság, szűklátókörűség, intolerancia megjelenési formáinak különbözőségei,
 • A negatív megnyilvánulások felismerése,
 • Kiküszöbölő és feloldó technikák,
 • A megfelelő reakciók hatásmechanizmusai,

 

Tréning 2018.11.09.

2018.11.09.

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám  
 Empátiafejlesztés  E-001633/2017/D-040  30 óra  

 

Megvalósítás helyszíne: Gyomaendrőd
Gyomaendrődön 4.4 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (13 680 fő a teljes lakosság, ebből 613 fő cigány (romani, beás), ez 4.4 %) .

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A csoportos foglalkozás lehetőséget biztosít a résztvevők számára a nonverbális kommunikáció fejlesztésére, olyan tulajdonságok hatékonyabbá tételére, mint a mimika, a gesztusok és a testtartás. A készségfejlesztésre szituációs feladatok keretében kerül sor, ahol a résztvevőknek a nonverbális eszköztárukat kell használniuk annak érdekében, hogy megoldják a rájuk bízott feladatokat. A foglalkozás arra is törekszik, hogy a jelenlévők meg tudják teremteni az összhangot a verbális és a nonverbális kommunikációjuk között. A foglalkozás hatására a résztvevők kommunikációja fejlődni fog, hatékonyabban tudnak majd kommunikálni. A szóbeli megnyilvánulásaikkal összhangban lesz a testbeszédük is, hitelesebbé válik a mondanivalójuk, képesek lesznek a nonverbális kommunikáció elemeinek a felismerésére, megértésére.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Konfliktuskezelési gyakorlatok
Megismertetni a képzésben résztvevőket a konfliktusforrásokkal, a konfliktuskezelési készség alapvető elemeivel, a viselkedést meghatározó tényezőkkel, a különböző viselkedéstípusokkal. Ezekre az alapismeretekre épülve a konfliktusmegelőző és konfliktuskezelési technikák elsajátítása. E készségek fejlesztésének a közös alapja a mások érdekeit tiszteletben tartó önérvényesítő magatartás.

 

uszt