PHRALIPE – Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra

EFOP-1.3.4-16-2017-00040.

Akadálymentes Nyomtatás

Roma képzőművészet

A roma képzőművészet ismertségét és megítélését a többségi társadalmak részéről ellentmondás jellemzi. Egyfelől a terület kevésbé ismert, és művészettörténetileg majdnem teljesen feltáratlan; és az a kevés, ami ismertté válik, nem mindig épül be a köztudatba a helyét megillető módon és mértékben. Ugyanakkor a cigány képzőművészet „felfedezése” változó intenzitással, de gyakorlatilag folyamatosan jelen van az elmúlt évtizedek kultúrpolitikájában. Ezekben azonban gyakran fellelhető egyfajta egzotikum iránti vágyakozás, ami jelentősen lehatárolja, hogy mely alkotások és alkotók kerülhetnek az érdeklődés középpontjába, és melyek nem.
Három tematikai egység alapján állítjuk össze a kiállításokat, melyekhez minden esetben kapcsolódik interaktív előadás:
  • Roma mesterségek,
  • Roma mindennapok,
  • Roma mítoszok és legendák,
A programok minden alkalommal interaktív un. „roma festőiskolával” zárulnak. Az egyes helyszíneken minden alkalommal egy kiállítás megnyitásával kezdődik a rendezvény. Az adott tematika alapján válogatott képzőművészeti alkotások az egyes rendezvények alapkövei.
  • Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom,
  • Gyakorisága: évente 1 alkalommal, a program ideje alatt összesen 3 alkalom.

1. alkalom 2018. április 21.

uszt