PHRALIPE – Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra

EFOP-1.3.4-16-2017-00040.

Akadálymentes Nyomtatás

Ismert és elismert romák

Magyarországon számos területen találunk olyan roma származású embereket, akik a maguk területén jelentős sikereket értek el. E program keretében bemutatásra kerülnek a történelem „nagy cigányai”, valamint olyan magyarországi cigány származású művészek, akik kiemelkedő tehetségük következtében, valamely területen ismertségre tettek szert. Ők azok, akik életükkel példával szolgálhatnak mások számára is, hiszen nem csak a cigányság körében váltak ismertté és elismerté, hanem a többségi társadalom elismerését is sikerült kivívniuk.
Fontos megváltoztatni azt a – sajnos sok esetben továbblépést gátló gondolkodást – aminek az a lényege, hogy „ha romának születtél úgy se viheted semmire”. Számos zenészt, képzőművészt, vagy akár orvost, tanárt és mérnököt vonultatunk fel cáfolni igyekezve ezt a pszichés szempontból igencsak hátráltató tézist.

2018.12.05.

A programelem részeként Szécsi Zsolt Roma Polgárjogi aktivista kitüntetése és beszámolója valósult meg. Szécsi Zsolt érdemei közé tartozik a cigányságért folytatott példaértékű küzdelem, különösen a gyomaendrődi cigány etnikai hagyományok ápolása, identitásuk megőrzésének elősegítése, a hátrányos helyzetű cigány etnikai lakosság oktatásának, szociális felzárkóztatásának elősegítése, közreműködés a cigány kisebbség életkörülményeinek javításában, foglalkoztatásuk elősegítésében valamint a cigány etnikum érdekeinek képviselete.

 

 

2018.09.01. - 2018.12.04.

 

Az előadásokra a tanórákon kívül került sor, melyen bemutatásra kerültek azok a roma személyek, akik kiemelt példaképként jelenhetnek meg nem csak a helyi roma fiatalok, de a többségi társadalom előtt is.
Örömmel tapasztaltuk, hogy nem csak roma diákok, hanem a többségi társadalom képviselői, gyermekek is részt vettek az előadásokon. Az ismert és elismert romákat prezentációkon, kis filmeken keresztül ismerhették meg az érdeklődők.

 

 

uszt