PHRALIPE – Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra

EFOP-1.3.4-16-2017-00040.

Akadálymentes Nyomtatás

Tréning 2018.11.09.

2018.11.09.

 Képzés megnevezése  Engedélyszáma  Óraszám  
 Empátiafejlesztés  E-001633/2017/D-040  30 óra  

 

Megvalósítás helyszíne: Gyomaendrőd
Gyomaendrődön 4.4 % a roma lakosok aránya a teljes lakónépességhez képest (13 680 fő a teljes lakosság, ebből 613 fő cigány (romani, beás), ez 4.4 %) .

Résztvevők száma: 10 fő

A képzési program célja:
A csoportos foglalkozás lehetőséget biztosít a résztvevők számára a nonverbális kommunikáció fejlesztésére, olyan tulajdonságok hatékonyabbá tételére, mint a mimika, a gesztusok és a testtartás. A készségfejlesztésre szituációs feladatok keretében kerül sor, ahol a résztvevőknek a nonverbális eszköztárukat kell használniuk annak érdekében, hogy megoldják a rájuk bízott feladatokat. A foglalkozás arra is törekszik, hogy a jelenlévők meg tudják teremteni az összhangot a verbális és a nonverbális kommunikációjuk között. A foglalkozás hatására a résztvevők kommunikációja fejlődni fog, hatékonyabban tudnak majd kommunikálni. A szóbeli megnyilvánulásaikkal összhangban lesz a testbeszédük is, hitelesebbé válik a mondanivalójuk, képesek lesznek a nonverbális kommunikáció elemeinek a felismerésére, megértésére.

Személyes kompetenciák: hitelesség, semlegesség, titoktartási képesség, türelem, kitartás, empátia, megbízhatóság, magabiztosság, tapintat, határozottság, mértéktartás, önkéntesség, jó koncentrációs képesség, igazságosság, önfegyelem, nyitottság, tisztánlátás, rugalmasság, segítőkészség, döntésképesség.

Társas kompetenciák: kommunikációs készség, együttműködési készség, tárgyalási készség, közérthetőség, kapcsolatteremtő képesség, kezdeményezőkészség, konfliktusmegoldó készség, meggyőzőképesség, kompromisszum készség, konszenzus kialakítására való képesség.

Konfliktuskezelési gyakorlatok
Megismertetni a képzésben résztvevőket a konfliktusforrásokkal, a konfliktuskezelési készség alapvető elemeivel, a viselkedést meghatározó tényezőkkel, a különböző viselkedéstípusokkal. Ezekre az alapismeretekre épülve a konfliktusmegelőző és konfliktuskezelési technikák elsajátítása. E készségek fejlesztésének a közös alapja a mások érdekeit tiszteletben tartó önérvényesítő magatartás.

 

Vissza
uszt