PHRALIPE – Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra

EFOP-1.3.4-16-2017-00040.

Akadálymentes Nyomtatás

Roma Holokauszt

A romák történetei, történelme programsorozat keretében az évszázados üldöztetéseik és a roma holocausthoz kapcsolódó ismeretek átadása történik a helyi közművelődési intézményekben dolgozó szakemberek és az idős helyi romák együttműködésével. A Holocaust „égő áldozatot” jelent, melynek a hazai zsidóságon kívül áldozataiként tartjuk számon azt a 30.000 romát is, akiket a projekt által érintett területek kistelepüléseiről is elhurcoltak és soha nem térhettek vissza. A közösségtudatot, identitást erősítő visszaemlékezést évenként egy alkalommal, a Holocaust világnapjához kapcsolódó eseménysorozat keretében szervezzük meg, mely megemlékezésnek állandó programelemei.
Terveink között szerepel a romák összetartását szemléletesen bemutató visszaemlékezések audiovizuális eszközökkel történő megelevenítését követő kerekasztal-beszélgetések a helyi roma és nem roma értelmiségek vezetésével. Iskolások számára romológiai ismeretkörök keretében a romákat is sújtó Holocaust áldozatainak visszaemlékezéseinek csoportos feldolgozása. A veszteséget, fájdalmat kifejező képzőművészeti és népművészeti alkotásokból összeállított helyi kiállítás megnyitása, tárlatvezetéssel ismeretközvetítés.
Bemutatunk olyan előadásokat, színdarabokat, filmeket melyek kifejezetten ezt a témát dolgozzák fel.
Helyi kultúrtörténeti, levéltári forrásokra hivatkozva a kistelepülésről elhurcolt romák „utolsó települési útján” emléksétákat szervezünk. A település határán, esetleg kivégzésük helyszínén megemlékezést, koszorúzást szervezünk, lehetőleg minden alkalommal a Roma Holocaust túlélőinek, illetve annak leszármazottainak bevonásával.
Felvesszük a kapcsolatot a helyi roma nemzetiségi önkormányzatokkal és segítségüket és együttműködésüket kérjük a környékbeli egy a cigány származású emberek számára hiteles program létrehozására.
Felkutatunk és meghívunk olyan cigány származású embereket, akiket közvetlenül érintett a Roma Holocaust. Olyan romákat, akik maguk, vagy közvetlen környezetük is az események részeseivé váltak, de szerencsére túlélték a véres eseményeket. Hisszük, hogy ezek a személyes élménybeszámolók mind a roma, mind a többségi társadalom tagjai számára hatásosan tudják átadni azokat a nem mindennapi megpróbáltatásokat, amiken az áldozatok keresztül mentek.
  • Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom
  • Gyakorisága: évente 1 alkalommal, a program ideje alatt összesen 3 alkalom.

 

 

1. alkalom 2018. augusztus 03.

 

A "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesület örömmel vett részt a program megszervezésében!

A porajmos, parajmos vagy parrajmos (ejtsd: parajmosz) kifejezés a cigány nyelv egyik balkáni dialektusából származik, magyarországi lovari alakja pharrajimos. Eredeti jelentése „elpusztítás, elnyeletés”. A kifejezés magyar megfelelője: roma holokauszt. A roma holokauszt cigány nyelvű elnevezései még a samudaripe (sa: mind, összes; mudaripe: gyilkosság) és a kali trash (kali: fekete; trash: félelem).

A porajmos a második világháborúban a Harmadik Birodalom által a cigányok körében végrehajtott etnikai tisztogatás. Mivel a cigányság kevésbé volt szervezett, mint a zsidóság, és mivel sokukat mindenféle nyilvántartásba vétel nélkül gyilkolták meg, az áldozatok számát nehezebb megállapítani; a becslések 200 000-től 2 000 000-ig terjednek. A zsidó holokauszt árnyékában a porajmos sokáig ismeretlen maradt a közvélemény előtt. Helmut Schmidt német kancellár 1982-ben elismerte ugyan a porajmos, a cigány holokauszt tényét,[1] de a cigányságot csak az 1990-es évek elején, Ian Hancock angliai roma polgárjogi aktivista publikációi nyomán kezdték a nemzetiszocialista rendszer áldozatai közé számítani.

A cigányholokauszt emléknapja hivatalosan augusztus 2.

  

 

uszt