PHRALIPE – Nyitott Szemmel a sokszínű társadalomra

EFOP-1.3.4-16-2017-00040.

Akadálymentes Nyomtatás

Roma irodalom

A programelem célja a roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése.
A cigányság irodalmi tevékenysége két nagy csoportra osztható. Egyrészt a roma nyelven írt roma irodalom, a másrészt a magyar nyelven íródott roma irodalmi alkotások. A program összeállításánál mi elsősorban a másodikra helyezzük a hangsúlyt, hiszen célunk a cigány kultúra megismertetése a többségi társadalom tagjaival.
Kimutatható rendszerezett cigány irodalomról Magyarországon az 1980-as évek eleje óta beszélhetünk.
A magyar nyelvű roma irodalom meglehetősen gazdag. Choli Daróczi József és Rostás-Farkas György valamint Ruva Farkas Pál két nyelven írnak; emellett magyar verseket, illetve magyar nyelvű cigány költészetet fordítanak cigány nyelvre. Nagy Gusztáv is mind költőként, mind műfordítóként ismert. A fiatalabbak nemzedékhez tartozik a cigányul író Vesho-Farkas Zoltán, aki elsőként a teljes Bibliát is lefordította cigány nyelvre, illetve a Sorstalanság társfordítója, ifj. Rostás-Farkas György, akinek szintén jelent már meg saját kötete. Csak magyarul alkotó prózaíró az úttörőnek számító Lakatos Menyhért, valamint követői-pályatársai Osztojkán Béla és Holdosi József. A magyarul alkotó költők közül a néprajzkutató Bari Károly az egyik legjelentősebb, aki politikai verseiért börtönbe is került az 1970-es években. Balogh Attila, Kovács József „Hontalan", Horváth Gyula, Szécsi Magda vagy a fiatalabb generációhoz tartozó Jónás Tamás nevének említésével a felsorolás korántsem teljes.
A program részeként az ő műveikből hallhatunk részleteket cigány származású előadóművészek tolmácsolásában. Minden alkalommal jelen lesz egy kortárs roma író vagy költő, akivel a program végén beszélgetésre is nyílik lehetőség.
  • Célcsoport: roma személyek és a többségi társadalom
  • Gyakorisága: évente 1 alkalommal, a program ideje alatt összesen 3 alkalom,

 

 1. alkalom 2018. szeptember 14.

A programelem célja a roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése.
A cigányság irodalmi tevékenysége két nagy csoportra osztható. Egyrészt a roma nyelven írt roma irodalom, másrészt a magyar nyelven íródott roma irodalmi alkotások. A program összeállításánál elsősorban a másodikra helyezzük a hangsúlyt, hiszen cél a cigány kultúra megismertetése a többségi társadalom tagjaival.
Csak magyarul alkotó prózaíró az úttörőnek számító Lakatos Menyhért, valamint követői-pályatársai Osztojkán Béla és Holdosi József, Szécsi Magda.
A történet a békés megyei helyi író, Lakatos Menyhért tollából származik. Az előadás bemutatja a cigányság múltját, kultúráját, hirdetve ezzel is az esélyegyenlőséget. Fontos, hogy a gyermekeket kicsi koruktól kezdve arra tanítsuk, hogy egyenlők vagyunk, egyformán értékesek nemtől és hovatartozástól független. 

uszt